Translate

İnşaat Mühendisliği Bitirme Projesi - Deneysel

DONATILI VE DONATISIZ GAZBETON DUVARLARIN YANAL YÜKLER ETKİSİ ALTINDA DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İRDELENMESİ

EXAMINATION OF BEHAVIOUR OF THE AUTOCLAVED AERATED CONCRETE WALLS WITH OR WITHOUT REINFORCEMENT UNDER THE INFLUENCE OF LATERAL LOADS EXPERIMENTALLY


ikü inşaat bitirme

ÖZET
Bölme duvarlar hastane, ofis, eğitim kurumları veya bazı durumlarda kişisel yaşam alanları kapsamında dahi bu gibi yapılarda geniş alanları daraltmak suretiyle mevcut alanı küçülterek farklı odalar oluşturulmasına olanak sağlayan sistemdir.
Bu proje sınırlarında yanmama özelliğine sahip gaz beton gibi hafif bir malzeme kullanılarak oluşturulan 80 x 80 cm ebatlarında ortalama 30-50 Kg ağırlıklara sahip üzerlerine farklı file, sıva kalınlığı, harç ve sıva katkısı, parametreler uygulanmış bölme duvar prototiplerinin metraj, maliyet, dayanım analizi hesapları ve kurulum-uygulama kolaylıkları dikkate alınarak belirtilen diğer uygulama alanlarındaki bölme duvarlar karşısında avantajları ve dezavantajları incelenerek sonuçlara dayalı bir fizibilite raporu oluşturulacak ve avantajların fazla olması durumunda parametre uygunluğuna göre gazbeton bölme duvarların uygulanılması ve kullanılması ile deprem yükü gibi yükler altında oluşan can ve mal kayıplarının istenilen veya tahmin edilen minimum düzeye indirgenmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Elde edilen veriler doğrultusunda günümüz inşaat sektöründe dış veya iç cephede sıklıkla kullanılan ve uygulanması kolay olan gazbeton malzemelerin inşaat sektöründe farklı bir kullanım amacına hizmet ederek bölme duvarların kullanım alanının genişlemesine ve çok amaçlı olarak kullanılmasını hedeflemektedir. Bu kullanım için bölme duvarların dayanımını ve sünekliliğini arttıracak malzemeler ve uygulamalar yaptık. Bu malzemeleri seçerken kolay bulunabilir ve ekonomik olmasına özen gösterildi. Böylece eksenel basınçlar altında yüksek dayanımlar göstermesi ve sünek bir davranış sergilenmesi amaçlanmıştır.

İÇİNDEKİLER
ÖZET ................................................................................................................................................. İ
GİRİŞ ................................................................................................................................................ 1
BETONARME DENEYSEL BİTİRME PROJESİNİN ESASLARI ................................................................................... 1
PROJENİN AMACI .................................................................................................................................... 1
ÖN GÖRÜLEN PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ............................................................................................. 2
LİTERATÜR TARAMASI ..................................................................................................................... 3
CFRP ŞERİTLER İLE GÜÇLENDİRİLEN GAZBETON DOLGU DUVARLARIN DÜZLEM DIŞI DAVRANIŞI .................................. 3
BÖLME DUVARININ VE BÖLME DUVAR GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÇERÇEVE DAVRANIŞINA ETKİSİ .................................. 4
DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILARIN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ............ 4
ÇERÇEVEYE YAPILAN ANKRAJ ARALIĞININ, BÖLME DUVARLI ÇERÇEVE GÜÇLENDİRMESİNE ETKİSİ ............................ 5
DOLGU TUĞLA DUVARLARIN ÇELİK PROFİLLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ ................................................................... 6
BOŞLUKLU TUĞLA DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN CFRP KERGİTLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ ................... 6
DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN KARBON LİFLİ KOMPOZİTLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ .............................................. 7
CFRP ŞERİTLERLE GÜÇLENDİRİLEN TUĞLA DOLGU DUVARLARIN DÜZLEM DIŞI DAVRANIŞI ..................................... 7
ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİTLERLE GÜÇLENDİRİLEN DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLI YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞI...................................................................................................................... 8
DEPREM KUMAŞIYLA GÜÇLENDİRİLEN ÇEVRİMSEL YÜK ETKİSİNDEKİ DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DAVRANIŞLARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ ........................................................................ 8
TUĞLA DOLGU DUVARLARIN GENİŞLETİLMİŞ ÇELİK LEVHALAR İLE GÜÇLENDİRİLMESİ ............................................. 9
DOLGU DUVARLARI LİFLİ POLİMERLER İLE SARGILANMIŞ BETONARME ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPREM DAVRANIŞI VE YAPISAL SÖNÜM ÖZELLİKLERİ ................................................................................................................... 10
MALZEME ÖZELLİKLERİ ................................................................................................................... 11
iii
BÖLME DUVARLARDA KULLANILAN MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ .......................................................... 11
Gazbeton G2/04 .......................................................................................................................... 11
Ytong Gazbeton Örgü Tutkalı ..................................................................................................... 12
Fibercon MLF Beton Donatı Fiberi ............................................................................................... 13
FileTex 160 High Premium Sıva Filesi .......................................................................................... 15
GAZBETON DUVARLARIN PLANLANMA SÜRECİ .............................................................................. 16
GAZBETON BÖLME DUVARLARDA YAPILACAK OLAN ARAŞTIRMALARIN VE İMAL EDİLECEK BÖLME DUVARLARIN BELİRLENMESİ ....................................................................................................................................... 16
SEMBOLLER ...................................................................................................................................... 17
BÖLME DUVAR KODLARI: ........................................................................................................................ 17
GAZBETON BÖLME DUVARLAR UYGULAMALARININ MATRİS ŞEKLİNDE GÖSTERİLİŞİ ............................................ 20
İMALAT ALANININ BELİRLENMESİ: .............................................................................................................. 22
İMALATTA KULLANILACAK MALZEMELERİN BELİRLENMESİ VE TEMİNİ ................................................................. 22
GANTT ŞEMASI VE İŞ PLANI DÜZENLENMESİ ................................................................................................ 23
GAZBETON DUVARLARIN İMALAT SÜRECİ ...................................................................................... 26
GAZBETONLARIN İMALAT ALANINA DÜŞEY VE YATAY OLARAK TAŞINMASI VE İMALAT ALANINDA STOKLANMASI ...... 26
GAZBETON NUMUNE ALIMI ...................................................................................................................... 26
GAZBETONLARIN İMALATA UYGUN HALDE KESİLME İŞLEMİ .............................................................................. 27
İMALAT ALANIN TEMİZLENMESİ ................................................................................................................. 29
BÖLME DUVAR İMALATINDA KULLANILACAK KALIBIN ÜRETİMİ ......................................................................... 29
ÖRGÜ TUTKALI HAZIRLANIŞI VE NUMUNE ALMA ........................................................................................... 30
BÖLME DUVAR KABA İMALATI: ................................................................................................................ 34
iv
SIVA VE SIVA FİLESİ UYGULAMALARIN YAPILMASI (İNCE İMALAT ) ..................................................................... 36
NAKLİYE AŞAMASI ................................................................................................................................. 38
DENEY SÜRECİ ANLATIMI, SONUÇLARI VE ANALİZ EDİLMELERİ ...................................................... 39
DENEYİN TANITIMI ................................................................................................................................. 39
Deneyin Amacı ve Hedefi ............................................................................................................ 39
DENEY SÜRECİNDE KULLANILAN MALZEMELER ............................................................................................ 40
DENEY DÜZENEĞİNİN MODELLENMESİ ....................................................................................................... 43
DENEY METODU ................................................................................................................................... 44
EKSENEL YÜKLEME DENEYİ YAPILAN BÖLME DUVARLARIN DENEYDEN RESİMLERİ, DERZ ARALIKLARI, NUMUNE ÖZELLİKLERİ .......................................................................................................................................... 51
DUVAR KOORDİNATLARI ÖLÇÜMÜ, REFERANS NOKTALAR VE PİVOT NOKTA MESAFELERİ .................................... 78
BÖLME DUVARLARIN 3 BOYUTLU MODELLEMELERİ VE ÖZELLİKLERİ .............................................. 97
GAZBETON BÖLME DUVARLARIN MALİYET HESAPLARI ................................................................ 111
HARÇ NUMUNELERİ VE G2 TİP GAZBETONUN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYİ VE BASINÇ DENEYİ SONUÇLARI .................................................................................................................................. 129
ÜÇ NOKTA EĞME DENEYİ PRİZMA NUMUNE SONUÇLARI ............................................................... 133
BAŞINÇ DENEYİ KÜP VE PRİZMA NUMUNE SONUÇLARI .................................................................. 134
GAZBETON BÖLME DUVARLARIN EKSENEL YÜKLEME DENEY SONUÇLARI .................................... 135
GAZBETON DUVARLARIN EKSENEL YÜK DENEYİ SONUÇLARI YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ VE YÜKLEME ALTINDA DEFORMASYON KABİLİYETLERİ ............................................................................................................... 135
SONUÇ ......................................................................................................................................... 145
BÖLME DUVAR DENEY SONUÇLARININ VE MALİYETLERİNİN YORUMLANMASI .................................................. 145
Sıva Kalınlığı Değişiminin Gazbeton Duvar Davranışa Etkisi Ve Maliyet Karşılaştırması .......... 147
v
Sıva harcına donatı fiberi eklenmesinin Gazbeton Duvar Davranışa Etkisi Ve Maliyet Karşılaştırması .......................................................................................................................... 148
Sıva filesi uygulamasının Gazbeton Duvar Davranışa Etkisi Ve Maliyet Karşılaştırması ........... 149
Derz Harcındaki Donatı Fiberi Miktarının Değişiminin Gazbeton Duvar Davranışa Etkisi Ve Maliyet Karşılaştırması ( Optimum Donatı Fiberi Oranının Saptanması ) ................................. 150
Beton Çivisi İle Donatılandırma Ve Yatay Derzlere Sıva Filesi Konulması İşlemlerinin Gazbeton Duvar Davranışa Etkisi Ve Maliyet Karşılaştırması ................................................................... 151
BÖLME DUVAR KARŞILAŞTIRMALARININ GRAFİKSEL GÖSTERİMİ .................................................................... 152
KAYNAKÇA ................................................................................................................................... 154
ELEKTRONİK KAYNAKLAR: ...................................................................................................................... 154
Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder