Translate

İş ve İmar Kanunu Ders Notları

İş ve İmar Kanunu ve Mimarlık ve Şehircilik Bilgisi Ders Notları
MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK BİLGİSİ
İş Hukuku ve Mimarlık ve Şehircilik Bilgisi Ders Notları

İŞ VE İMAR KANUNU
I. GİRİŞ
Toplu halde yaşarken bireylerin birbirlerine ve topluma
karşı davranışlarını bir düzen içinde sürdürmesi
gerekmektedir. Toplum düzenini sağlayan kurallar bütününe
HUKUK denir.
İMAR; kısaca geliştirmek-düzene koymak demektir. İmar
edilmiş-bayındır dediğimiz zaman, gelişip güzelleşmek ve
hayat şartlarına uygun olan en iyi hale getirmek yönünde
çalışılmış yeri kastederiz.
Günümüzde taşınmaz mülkiyet üzerindeki yerleşme ve
yapılaşma hakkının kamu yararı açısından sınırlandırılması
ve kısıtlanması İmar Hukuku alanına girmektedir.
Hukuk düzeninde; çıkarılan kanun, tüzük-yönetmeliklerin
anayasaya aykırı olmaması bir zorunluluktur. Kanunlar
anayasaya, tüzükler kanunlara, yönetmeliklerde tüzüklere
aykırı olamaz. Bu, hukuk düzeninin pozitif bir kuraldır.
ANAYASA
KANUN
TÜZÜK
YÖNETMELİK
İmar yasalarımız temellerini Anayasamızın sosyal ve
ekonomik haklara değinen maddelerinden almaktadır. 

Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder