Translate

Temel Zemini İyileştirme Yöntemleri


Temel Zemini İyileştirilmeden Önce
  • Parselin terkedilerek binanın başka yere yapılması
  •  Jeolojik açıdan çok genç (yetersiz) üst tabakaların kaldırılması, yerine nitelikli gereç yerleştirilmesi
  • Yetersiz zemin özellikleri ile temellerin yeniden boyutlandırılması

İyileştirmek

•BHA artar
•Geçirimlilik düşer
•Isıl iletkenliği değiştirilir
•şişme/Büzülme kontrol altına alınır
•Çökme potansiyelinin önlenir
•Kilin doku/yapısı değişir

Stabilize Etmek

•Sıkışabilirlik azalır
•Kayma direncini artar
•Sıvılaşma kaybolabilir
zemin araştırmarı,shot crete
İyileştirme / Stabilizasyon Yöntemleri
A.Geçici etkili (kozmetik)
YASS düşürülmesi
Zeminin dondurulması
Elektro-osmoz
B.Kalıcı etkili (gereç eklemeden)
Titreşimle BHA arttıran
Yüksek sıcaklıkla taşlaştırma
C.Kalıcı etkili (yabancı gereç ekleyerek)
Kireç/çimento
Kimyasallar
Fitil (Dren)
Donatı

Uygun Yöntem Seçimi
Zemin/kayanın değişimi ve özellikleri (Önce, kıvam, NL/OC, süreksizlikler…)
YASS
Öngörülen iyileştirme seviyesi(büyüklüğü)
Farklı yöntemlerin görece büyüklüğü ve yararı
İyileştirilmesi hedeflenen alan ve derinlik
Yapıma ilişkin faktörler (iş planı, ulaşılabilirlik, malzeme, ekipman ve iş gücü temini,…)
Çevresel faktörler
Maliyet
Yeni veya mevcut yapılarla etkileşim
Sonuçların kontrol edilebilirliği
Bakım, dayanıklılık ve işletme gereksinimleri
ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
1. Vibrasyonlu (titreşimli) yöntemler
a. Vibroflotasyon
b. Kum sıkıştırma kazıkları
c. Vibrasyonlu sondalar ile sıkıştırma
d. Patlatma
Vibrasyonlu yöntemler çok kirli olmayan kohezyonsuz
zeminler için uygundur (İnceler oranı < % 20-25).
Zemindeki inceler daha fazla ise vibrasyon etkisini
kaybettiğinden zemini yatay veya düşeyde iterek ve
deplasman yaptırarak sıkıştıran şu yöntemler uygulanır:
2. Deplasman Teknikleri
a) Kompaksiyon (Sıkıştırma) Kazıkları
b) Ağırlık Düşürme (Dinamik Sıkıştırma)
c) Kompaksiyon Enjeksiyonu
Bu yöntemler (1)’de karşılaşılan zeminlere de uygulanabilir.
3. Karıştırma Teknikleri
a. Kireç kolonları
b. Derin Karıştırma (Deep Mixing)
c. Jet Enjeksiyonu (Jet Grouting)
d. Ön(ceden) Karıştırma
Üçüncü grup yöntemlerde bir bağlayıcı katkı malzemesiyle
(çimento, kireç gibi) zemin karıştırılarak taşlaştırılır. Kolonlar
(tekli, çiftli, dörtlü, vb.), iki yönde kesişen perdeler veya kütle
olarak zemin katı hale getirilir. Izgara şeklinde
(kare/dikdörtgen) iki yönde şerit şeklinde taşlaştırılan
zeminlerde ayrıca boşluk suyu basınçlarını izole ettiği ve
sıvılaşmayı önlediği bilinmektedir.
4. Diğer Yöntemler
a. Zemini değiştirme ve yapısal dolgular
b. Çakıl dren kuyuları (veya suni drenaj malzemeleri)
c. Y.A.S.S. düşürme (kuyular, hendekler, vb.)
d. Permeasyon (Sızdırma) Enjeksiyonu (İnceler oranı
%20’den az daneli zemin)
Zemin iyileştirme yöntemleri dışında önlemler de
sıvılaşma için önerilmektedir. Bunlardan bazıları
şunlardır:
I. Kazıklı Temel kullanımı
II. Yapı etrafına diyafram duvar, palplanş perdelerle
yalıtım
III. Rijit yapı – bodrum - temel tasarımı vd.
Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder