Translate

Sismik Kırılma Çalışması

Kullanılan Cihazın Teknik Özellikleri
       İnceleme alanında yeraltı yapısını oluşturan tabakaların kalınlıklarının ve fiziksel
özelliklerinin tespiti, jeolojik ve jeofizik sonuçların korale edilebilmesi, zemin hakim titreşim
periyodu ile yerin dinamik ve elastik parametrelerinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla 12
Kanallı Doremi marka sismograf kullanılarak sismik kırılma yöntemi uygulanmıştır.
İnceleme alanında yapılan sismik ölçü sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek
dinamik elastisite parametreleri ve Zemin Taşıma Gücü, Zemin Emniyet Gerilmesi
saptanmıştır. Sismik hız değerleri zaman-uzaklık grafiklerinden elde edilmiştir.
sismik kırılma
sismik kırılma örnek sismik çalışma
Arazideki Ölçüm Düzeni ve Hat Tanımları
       Sahada gerçekleştirilen sismik kırılma yönteminde, karşılıklı atışlı P (Primer) ve S
(Seconder) dalgası kırılma ölçümleri yapılmıştır. 12 jeofondan oluşan P ve S dalgası
ölçümleri yapılmıştır.
P ve S dalgası ölçümleri karşılıklı atışlar yapılarak alınmıştır. Sismik ölçümde kaynak
olarak balyoz kullanılmış olup, ölçümlerde kaynak jeofon arası uzaklık 3m jeofon aralıkları
1m olarak alınmıştır.
jeofizik çalışması
sismik rapor
Sismik Yöntemler

  1. Sismik Kırılma
  2. Sismik Yansıma

• Sismik dalgacık farklı frekans ve
genliğe sahip sinus egrilerinin
toplamından oluşur.
• Dalgacık zengin frekans içeriğine
sahip olduğu için bilgi, farklı
kalınlıklara sahip tabakalardan
bilgi taşıyabilir. 
sismik ölçüm raporu jeofizik

sismik kırılma deneyi video
Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder