Translate

Yapı Statiği Ders Notları Örnek Problemler

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Yapı Mühendisliğinin Amacı
Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir emniyet ve yeter rijitlik altında,
ekonomik ve amacına en uygun şekilde boyutlandırmaktır.
Emniyet: Yapıların herhangi bir kesitinde dış yüklerden veya işletme yüklerinden
meydana gelen gerilmelerin bir limit gerilmeden küçük olmasıdır. Yani;

yapının emniyetle taşıyabileceği gerilmeyi göstermektedir. n, bir
emniyet katsayısıdır. Betonarme yapılarda genel olarak 3 olan bu katsayı, çelik
yapılarda 1.5 mertebesindedir.
Rijitlik: Yapılarda elemanların boyutları o şekilde seçilmelidir ki; dış yüklerden
oluşan yerdeğiştirmeler belirli bir değerin altında kalsınlar. Bunun sebebi, büyük
yerdeğiştirmelerden meydana gelen göz emniyetsizliğini, büyük titreşimleri ve
dolgu duvarları, kaplamalar gibi bazı gevrek yapı kısımlarının çatlamalarını
önlemektir.
Ekonomi: Malzeme, işçilik ücretleri ve işletme masraflarının toplamına eşit olan
maliyet, yapılar için minimum olmalıdır. Daha sağlam olsun diye, lüzumsuz olarak
kesitleri büyütmek, donatıları artırmak ekonomik bir çözüm değildir.
1.2. Yapı Mühendisliğinde İzlenen Yol
Yapı mühendisliğinde izlenen yol aşağıda sıralanmıştır;
1- İsteklere uygun yapı formu (çubuk sistem, plak, kabuk, dolu sistem, kafes
sistem vb.) ve malzeme cinsi (betonarme, çelik, ahşap vb.) seçilir.
2- Yapının formu, mesnetleri ve malzeme özellikleri dikkate alınarak yapının
idealize edilmiş bir taşıma sistemi belirlenir.
3- İdealize edilmiş sistemin kesitler önceki mühendislik bilgilerine ve teorik
hesaplama deneyimlerine göre tahmin edilir.
4- İşletme yükleri ve yapıya etki eden diğer yüklerin şiddet ve cinsleri
yönetmeliklerden faydalanılarak belirlenir.
5- İdealleştirilmiş sistemde yüklerden meydana gelen kesit tesirleri ve bunlara
bağlı olarak gerilmeler bulunur. Bu gerilmelerin emniyet gerilmelerinden
daha küçük olup olmadıkları ve yapıda yeterli bir rijitliğin bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Eğer hesaplanan gerilmeler emniyet
gerilmelerinden daha büyükse, kesitler büyütülerek hesap gerilmeleri emniyet
gerilmelerinden küçük olana dek bu işlem tekrarlanır.
yapı statiği

içindekiler

  • Yapı Statiği 1 Örnek Sorular

  • Final ve Arasınav Çözümleri

  • Yapı Statiği Uygulamaları

  • Kafes Sistemler Konu Anlatımı

yapı mühendisliği inşaat mühendisliği
final vize örnek uygulama
yapı statiği final soruları vize soruları örnek uygulamalar konu anlatımı


Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder