Translate

Şantiye Tekniği Ders Notları

notları ikü inş
İçindekiler
şantiye nedir hakkında
Ders İçeriği;
Şantiye Tekniği
Şantiye : Yapılacak işin, emniyetli bir şekilde zamanında, şartnamesine uygun olarak yapılması ve bitirilmesini sağlamak için düzenlenen ortama şantiye denir. Diğer bir tanımlamayla; şantiye, inşaatın yapıldığı ve yapım ile ilgili her türlü faaliyetin planlanıp uygulandığı yerdir.
Bir şantiyenin kurulma amacı, bir imalatın en kısa zamanda ve en az malzeme, işçilik ve enerji kaybı ile inşa edilmesidir. Şantiyede sirkülasyon, taşıma ve depolama sorunlarını en aza indirilecek şekilde planlanmalıdır. Bu suretle gerek araç ve gerekse malzemelerin yerleri, işin metotlu bir şekilde yürütülmesi için imalatın gerektirdiği sıraya göre düzenlenmelidir.

Şantiye Kurulumu ve İşletmesi
  • Şantiye; yapının üretildiği, üretimle ilgili gerekli planlamaların yapıldığı ve uygulandığı sahadır. Şantiyeyi, yapı üreten fabrika olarak tanımlamak ta mümkündür. Şantiyenin uygun planlanması ve yönetilmesi çok yönlü yararlar sağlamaktadır.
  • Hiçbir şantiye bir diğerine benzemez dolayısıyla belirli bir yerleşim düzeni yoktur. Her yeni iş için yeni bir şantiye planlaması gerekir.
  • Şantiyede yapılan işlerin çoğunluğu açık arazide yapıldığı için, şantiyedeki iklim şartları; makine, malzeme ve iş gücünün verimliliğine etki eden en önemli faktörlerden biridir.
  • Şantiye yerinin seçilmesinde, işyerine yakınlığı, temiz su temini, haberleşme olanaklarının bulunması, ulaşım imkanlarının kolay olması, şantiyede kalanlar için uygun yerin seçilmesi hususlarına özen gösterilmelidir.
şantiye de kullanılacak araçlar
şantiye ekipmanları


Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder