Translate

Mukavemet 1 - 2 Ders Notları,Sınav Soruları ve Çözümlü Sorular

Mukavemet 1 ve Mukavemet 2 derslerine ait çıkmış sorular,ders notları,sınav soruları ve çözümlü soruları içermektedir.
mukavemet arşiv
Arşiv

BASİT EĞİLME
elastik eğri,basit eğilme,integrasyon methodu

moment,kesme kuvveti,
mukavemet 1 ders notu kesit tesiri
MUKAVEMET 2 DERS NOTU
Mukavemet 1 Konuları


 1.  Giriş, Kavramlar, İlkeler
 2.  Kesit Tesirleri Diyagramları (İç Kuvvetler)
 3.  Normal Kuvvet (Eksenel Kuvvet) Hali
 4.  Şekil Değiştirme Hali
 5.  Gerilme Analizi ve Mohr Çemberi
 6.  Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları
 7.  Kesme Kuvveti
 8.  Burulma
 9.  Atalet Momenti
 10.  Basit Eğilme

ATALET MOMENTİ NEDİR?
Yapı elemanlarını mukavemeti büyük
oranda, yapı elemanlarının kesit
büyüklüklerine ve şekline, özellikle de
kesitin atalet momentine bağlıdır.
Çoğunlukla atalet kuvvetlerinin şiddetleri (basınç ve
gerilme) kuvvetin etkime doğrultusunun moment
ekseninden olan uzaklığıyla doğru orantılıdır.
Bu şekilde, elemanter bir alana etkiyen elemanter bir
kuvvet ile orantılı olur. Elemanter moment ise
(mesafe2×diferansiyel alan) ile orantılı olur.

Mukavemet 2 Konuları
 1. İki eksenli eğilme
 2. Normal Kuvvet+Eğilme (Kayma Merkezi)
 3. Kesmeli Eğilme
 4. Elastik Eğri: Integrasyon Yöntemi
 5. Elastik Eğri: Mohr Alan Yöntemi
 6. Elastik Eğri: Konsol Kiriş (Superpozisyon)
 7. Enerji Yöntemleri: Castigliano
 8. Enerji Yöntemleri: Virtüel İş
 9. Burkulma
 10. Doğrusal Olmayan Davranış
kaynak : https://www.medeniyetmuhendisleri.com/index.php?topic=601.10
Paylaş: Google Plus
  Blogger Yorumları
  Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder