Translate

Metraj ve Keşif İşleri Yapı Maliyet Analizi Ders Notu

METRAJ ve KEŞİF İŞLERİ 
Metrajın önemi 

 • Yapı projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır.
 • Yapıda kullanılacak malzeme miktarları ayrı aryı hesaplanır.
 • Yapı maliyetinin bilinmesi yapı sahibi açısından çok önemlidir.
 • İmalat metrajına başlamadan önce proje çok iyi incelenmeli, anlaşılmayan bir yer kalmamalı.
Metraj Hazırlama Çeşitleri 

 • İhale için yaklaşık yapı maliyet metrajı
 • Kesin hesapların düzenlenmesinde metraj
 • Hakediş tanzimi için metraj
 • Fiyat analizi, ataşman vs işler için metraj.
Keşif? 
Keşif, yapılan metrajın fiyatlandırımasıdır (işçilik ve kâr dahil). 
‘‘Bu iş kaça yapılır?’’  sorusunun cevabıdır. 
Keşfin esasını metraj ve birim fiyatlar oluşturur. 
Keşif Çeşitleri
I.Keşif veya ön keşif : Yapı yapılmadan önce, yapının projeleri (mimari, statik, tesisat, vs) üzerinden yapılan keşiftir. 
II.Keşif veya kesin keşif: Uygulaması bitmiş olan bütün imalatların ölçülerek oluşturulan keşiflerdir.  
Yapının gerçek maliyeti kesin keşif ile belirlenir. 
Bir yapının ön keşif ya da kesin keşif bedelini oluşturan maliyet kalemlerini içeren belgeye keşif özeti denilmektedir ve bunların yazıldığı tabloya da keşif özet 
cetveli denilmektedir.  
Bu cetvelde, yapıyı oluşturan elemanların her birinin cinsi, miktarı, birim fiyat numarası (poz), birim fiyatı ve tutarı yer almaktadır. Tüm maliyetlerin toplamı da, yapının keşif bedelini vermektedir. 
METRAJ VE KEŞİF İŞLERİ

metraj nedir keşif nedir inşaat mühendisliği

Paylaş: Google Plus
  Blogger Yorumları
  Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder