Translate

Metraj Defteri,Yeşil Defter,Demir Metrajı ve Metraj Programı

Metraj Nedir?
 •  Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir.

not:Ölçümlerde uzunluklar (m), alanlar (m2 ), hacimler (m3 ), ağırlıklar (kg veya ton) ve sayılabilenler (ad) olarak hesaplanmaktadır. Metraja bağlı maliyet hesaplarında bulunacak maliyetin gerçekçi olması metrajın doğru yapılması ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, metrajın hazırlanması ile ilgili temel ilkelerin iyi bilinmesi gereklidir.

Keşif Nedir?
 • Keşif; ihale aşamasından önce idare tarafından yaptırılması düşünülen işin baştan sona bitirilmesi için, tespiti yapılan iş miktarlarının ve tutarlarının hazırlandığı çalışmadır. Bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne keşif denir.  


 not:Keşfin esasını metraj ve birim fiyatlar oluşturur.  Metraj sonucunda bulunan malzeme miktarları kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değere keşif bedeli denir.

Poz Nedir ?
İş kalemi olarak da adlandırılan poz, yaklaşık maliyet ve hakedişlerde bir iş kalemini
temsil eder. İşin bir kod numarasıyla tanımlanması ise Poz No ile sağlanır

 •  Poz, kısaca “iş kalemi” olarak da tanımlanabilir. Yaklaşık maliyetlerde, teklif

cetvellerinde, hakedişlerde ve teknik şartnamelerde kullanır. Mal ve Hizmet alımı
işlerinde de Poz terimi kullanılır. Poz kelime anlamı olarak; Analizler, Rayiçler ve
Fiyatlar’ın tamamını kapsar.

 •  Örnek olarak, “Çelik Çubuk” pozundan bahsedelim. Özellikle kamu ihalelerine

giren, kamuya iş yapan firmalar arasında, “Demir Pozu” denildiğinde akla ilk olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Y.23.014 ve Y.23.015 Poz No’lu çelik
çubuk imalatları gelmektedir.

 • Ayrıca, kamuya iş yapmayan firmalar da kendi özel işleri için birim fiyat veri

tabanlarını hazırlayabilir. Bu veri tabanları pozlardan oluşur. Tecrübelere
dayanılarak detaylı analizler ve fiyatlar çıkartılır.

 • Her poza ait bir de poz numarası vardır. Poz no ile, yapılacak imalatlar kodlanmış olur.
Örnek olarak:  Poz No: Y.23.014 / Tanımı: Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.  Yayınlayan İdare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi idareler her yıl pozlar için güncel fiyat yayınlarlar. Böylece ihaleye çıkacak olan resmi kurumlar, ihaleye çıkacakları inşaat işinin yaklaşık olarak maliyetini bu pozlar üzerinden hesaplayabilirler.


Metraj Çeşitleri
 •  Kazı işleri
 •  Demirsiz beton
 •  Betonarme
 •  Donatı
 •  Kalıp
 •  Duvar
 •  İnce işler
 •  Kapı ve pencereler
 •  Çatı
Metraj Birimleri
metraj brimleri işlere göre ...
Metraj ve Keşif Excelleri İndirme

otomatik metraj excelleri
oto metraj cetveli projeye göre m2,çatı metrajı, ihale, inşaat mühendisliği, otomatik metraj hesaplayıcı,  

donatı ve beton metrajı, ders notları, ince iş, kaba, sıva, moloz, taş duvar, boya badana, bordür, denizlik, kaplama, cam, mozaik, iksalar, 

Paylaş: Google Plus
  Blogger Yorumları
  Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder