Translate

Betonarme 1 Giriş Ders Notları

betonarme ders notları
Betonarmeye giriş
beton notu sınav soruları
Betonarme I in konuları:
Çimento, agrega, su, karışım(özet bilgiler)
Beton, beton sınıfları, mekanik özellikleri, davranış
Çelik, çelik sınıfları, mekanik özellikleri, davranış
Kirişler, davranış, taşıma gücü, boyutlandırma, çizim
Kolonlar, davranış, sınır değerler, boyutlandırma, çizim
Betonarme II nin konuları:
Yapıların sınıflandırılması
Taşıyıcı sistem seçimi
Nerelere kiriş, kolon, döşeme konur? Boyutları nasıl seçilir?
Kalıp planı hazırlanması, çizimi
Düzensizlikler
Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
Döşemeler, davranışı, döşeme tipleri, sınır koşulları, modelleme, analiz, çizim
Temeller, temel tipleri, modelleme, analiz-çizim
İçerik;
Dersin amacı, betonarme elemanların davranışını ve tasarım ilkelerini kavratmaktır. İçerik şöyledir: Çimento, su, agrega, beton,
karışım, bakım, katkı maddeleri hakkında özet bilgiler. Beton ve donatı çeliğinin mekanik özellikleri, beton ve çelik sınıfları.
Büzülme, sünme etkisi. Betonarme davranışı, taşıma gücü varsayımları. Yapı güvenliği. Betonarme kolonlar ve kolon tipleri, sargı
donatısının önemi. Betonarme kirişler, kiriş tipleri. Basit eğilme etkisindeki kirişlerin davranışı, taşıma gücünün belirlenmesi,
boyutlandırma, minimum koşullar (Türk Standardları). Kesme dayanımı ve donatısı. Eksenel basınç ve iki eksenli eğilmeğe çalışan
kolonlar, minimum koşullar, boyutlandırma.
GİRİŞ: Genel bilgiler, tanımlar
Beton yaklaşık olarak 5000 yıldır bilinmektedir. Betonarmenin başlangıç tarihi ise 1850 yılıdır. Betonarme vazgeçilmez yapı malzemesi olmuştur. Tüm dünyada yapı malzemesi olarak öncelikle kullanılmaktadır.Dünyada kişi başına yılda yaklaşık 0.5 m3 , Türkiye’de 1.2 m3 beton tüketilmektedir.
Betonarmeneden bu denli kabul görmüştür? Özde nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İstenilen her şeklin verilebilmesi
Basınç dayanımının yüksek olması
Ana malzemesi olan çimento, çelik ve suyun yerel temin edilebilmesi
Yerel imkanlarla üretilebilmesi
Nitelikli elemana fazla gereksinimi olmaması
Ölçü toleransının yüksek oluşu (1-2 santimlik kalıp hatası sorun yaratmaz)
Üretim için fazla enerji gerektirmemesi
Ekonomik olması
Hemen hiç bakım gerektirmemesi
Uzun ömürlü olması
Yangına dayanıklı olması.
Su, rutubet ve asitli ortama dayanıklı olması
Tanımlar:
Beton: Çimento, agrega (kum, çakıl, kırmataş), su ve gerekirse kimyasal katkı maddelerinin bilinçli karışımından oluşan kompozit bir malzeme; yapay bir taştır. Beton hamuru
yaş iken plastik olmasına, istenilen şeklin verilmesine karşın 10 saat içinde katılaşarak zamanla sertleşir ve yüksek basınca dayanıklı duruma gelir.
Betonarme: Beton yüksek basınç gerilmesine dayanıklı olmasına karşın çekme kuvvetine hemen hiç dayanamaz. Bu özrünü gidermek için beton içerisine, çekme bölgelerine,
çelik çubuklar konur. Oluşan bu malzemeye betonarme denir. Çelik betona rastgele değil, bilinçli yerleştirilmek zorundadır. Betonarme dersi çelik çubukların nereye, ne kadar,
nasıl yerleştirileceğini öğretir.
Betonarme yapı: Taşıyıcı elemanları(kolon, kiriş, döşeme, temel) betonarme olarak inşa edilen yapı.
Birdöküm yapı: Kolon, kiriş, döşeme gibi elemanları şantiyede(yapı inşaat alanında) iskele ve kalıp yapılarak aynı anda bir bütün olarak betonlanan yapı.
Öndöküm yapı: Kolon, kiriş, döşeme gibi elemanları fabrikada ayrı ayrı betonlanan, şantiyeye taşınarak monte edilen yapı.
Prefabrik yapı = Öndöküm yapı. Önüretimli yapı.
Hazır beton: Beton santralında hazırlanan, şantiyeye taşınarak yerine dökülen beton.
Şantiye betonu: Şantiyede karılarak yerine dökülen beton.
Yerinde dökme beton: Şantiyeye getirilerek yerine dökülen hazır beton veya şantiyede karılarak yerine dökülen beton.
Öngermeli eleman: Betonlama öncesi çelik çubuklarına çekme kuvveti uygulanmış, betonu dökülüp sertleşince kuvveti sıfırlanmış, basınç gerilmesi altında olan prefabrik
eleman.
Ardgermeli eleman: Kılıflı çelik çubukları yerine yerleştirilip betonlanan, beton sertleştikten sonra çelik çekme çubuklarına şantiyede gerilme uygulanan eleman.
Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder