Translate

Zeminde Elastik ve Plastik Denge Temeller Giriş


indir
ZEMİN MEKANİĞİ İLE İLGİLİ BAZI STANDARTLAR
*. TS 1500/2000, İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması
*. TS 1900-1/2006, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri
Bölüm 1: Fiziksel özelliklerin tayini
*. TS 1900-2/2006, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri
Bölüm 2: Mekanik özelliklerin tayini
*. TS EN ISO 22475-1, Jeoteknik etüt ve deneyler
Numune alma yöntemleri ve yeraltı suyu ölçümleri
Bölüm 1: Teknik uygulama esasları
*. TS 5744/2013, Plaka yükleme deneyi ile zemin taĢıma gücünün yerinde tayini
*. TS 7994/1990, Zemin Dayanma Yapıları; Sınıflandırma, Özellikleri
ve Projelendirme Esasları
*. TS 8853/1991, Yamaç ve ġevlerin Dengesi ve Hesap Metotları - Zeminde

ELASTĠK MALZEME

“ELASTĠK”; yükün kaldırılmasıyla orjinal şekle dönüşü ifade eder.
*Elastik bir malzeme Hook Kanunu’ na uyar.
*Buna göre zorlanma (deformasyon) gerilme ile orantılı olarak değişir.
Poisson Oranı
 mantar n=0
zeminler n~0.3
PLASTĠK MALZEME NEDĠR?
 ,

• Zemin, elasto-plastik malzeme kabul edilebilir.
Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder